HAFRSFJORD PISTOLKLUBB - Priser, åpningstider m.v.

Hafrsfjord Pistolklubb ble stiftet 13. November 1984. Klubben skyter de fleste program innenfor Norges Skytterforbunds program for pistol og revolver. Vi har også pistol og revolverskyting i programmer utenfor Norges Skytterforbund. Hafrsfjord Pistolklubb disponerer i samarbeid med Stavanger Pistolklubb og Stavanger Helsesportlag Bjergsted Skytebane som ligger sentralt i Bjergstedparken, 5-10 minutters gåtur fra torget i Stavanger. Skytebanen er et demobilisert bomberom og vi har disponert banen siden en gang på slutten av '80-tallet. Banen er godkjent for pistol og revolver opp til kaliber .505. Dette er den eneste innendørs 25 meters banen i distriktet som er godkjent for alle pistol og revolver kalibre.MEDLEMSKAP, PRISER mm.

Innmelding og utmelding skal skje skriftlig. Medlemskap og kontingent følger kalenderåret. Medlemmet er økonomisk ansvarlig for den til en hver tid gjeldende medlemskontingent inntil skriftlig utmelding foreligger. Utmelding må være klubben i hende innen utgangen av Desember inneværende år for å unngå fakturering for nytt år.

Priser på medlemskap er som følger:

Senior, fra og med året en fyller 21 år: kr 990,- inkl bankgebyr kr 30,-. Kontingenten inkluderer også krets og forbundskontingent for tiden tilsammen kr 360,-. Kontingenten kan økes uten forutgående varsel tilsvarende eventuell økning i krets og forbundskontingent.

 

Ungdom, til og med året en fyller 12 år: kr 280,- inkl bankgebyr kr 30,-
Junior, til og med året en fyller 20 år: kr 380,- inkl bankgebyr kr 30,-
Ungdom og Junior betaler ikke krets og forbundskontingent.
  
 
Hafrsfjord Pistolklubb tilbyr også Familiemedlemskap for ektefeller, samboere, partnerskap og barn inntil 20 år. Prisen på Familiemedlemskap er for tiden kr 830,- inkl fakturagebyr kr 30,-. For Familiemedlemskap tilkommer krets og forbundskontingent for seniormedlemmer. Eksempel: Mor og Far, begge over 20 år gamle og en datter på 14 år ønsker familiemedlemskap, prisen for disse tre tilsammen blir da: 2 x krets og forbundskontingent for mor og far og familiemedlemskap for de 3 som gir: 2 x kr 360,- + kr 830,- = kr 1550,-.

TRENINGSTIDER:

Mandager: Reservert for opplæring og videreutvikling av skyttere med veiledet trening og for de som ønsker hjelp av trenere til å forbedre skyteferdighetene sine. Det vil kun være anledning til å skyte med finpistol kaliber .22LR.

Tirsdager: Åpent for alle program og våpentyper hele dagen, herunder grovkaliber. 

Onsdager: Reservert trening for finkaliber programmer fra 17:30 - 20:00. Etter 20:00 åpent for alle program i fin og grov pistol/revolver.

Merk at vanlig åpningstid alle dager er fra 17:30 - 21:00. Vennligst respekter disse tidspunktene slik at du er ferdig med din skyting til kl. 21:00. 

Det er 6 standplasser på banen.