Org.: 986 970 940 | Postboks 38, 4001 STAVANGER | Telefon: 467 87 385 | Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Velkommen til åpning av høstsemesteret på Bjergsted Pistolbane

I kveld klokka 17:30 står Arne HodneTom Forland og Christoffer Bugge Aase klar i hula vår til å ta imot mange nye førstegangsskyttere og ikke minst dere 394 andre som allerede er medlemmer. Jeg håper å se mange av dere på trening i løpet av høsten. Det har skjedd mye nede i hula vår i løpet av sommerferien, den som kommer får se. Det er fremdeles en del arbeid igjen, så vi kommer nok til å kjøre litt parallelt med trening og jobbing utover høsten i den grad det blir mulig å gjøre dette. Undertegnede blir nok også å finne der borte i kveld, for anledningen antakeligvis med medbrakt spikerpistol og slagbormaskin, det er som kjent ingen grunn til å hvile, skulle noen føle kallet til å bidra i så måte så er de hjertelig velkomne, det er bygging av WC og Undervisningsrom samt ny kjøkkenkrok som står øverst på listen og det er mitt mål at dette skal være etablert innen utgangen av oktober.

Foruten at vi etterhvert kommer til å få en flott bane, jaja, den har allerede blitt ganske så bra da, så er det også stor fokus på det sportslige. Vi har som mål å fokusere treningen enda mer på programskyting så utover høsten så vil vi nok innføre spesifikk trening mot konkurranser på onsdagstreningene, dette for å gi våre skyttere en god innføring i hva en møter på et stevne. Vi kommer også til å fortsette med konkurranseskyting siste onsdag i måneden og det vil bli fokus på de skyteprogrammer som møter en på banestevner, vi har som mål å kunne avvikle approberte stevner i 2017.

Mye spennende på gang altså og som nevnt så håper jeg å se mange av dere på trening og i konkurranse utover høsten.

Vel møtt!


Bjergsted Pistolbane vil holdes stengt ca. en ukes tid til ca. 22. August i motsetning til tidligere annonsert åpning. Årsaken til at vi må holde stengt noe lenger er at vi er i gang med arbeider som blant annet innbefatter støping av nye gulv og hvor vi ikke kan ha folk gående eller skyting. Banen vil bli åpnet igjen så raskt som mulig.


Fra og med i kveld, 29.06.2016, stenger vi Bjergsted Pistolbane for all skyting i en periode på ca. en uke. Vi skal igang med å montere nytt svingskive anlegg, deler av utstyret som skal monteres er fraktet inn på banen/oppholdsrommet nå i ettermiddag og det vil være byggeaktivitet i de neste dagene fremover. På grunn av at en del av mekanikken her ikke liker kuler spesielt godt så kan vi ikke ha skyting før tilstrekkelig med avdekninger er på plass.
Bjergsted Pistolbane holdes stengt for egentrening i tidsrommet 10:00 - 12:30, Lørdag 28. Mai. Hafrsfjord Pistolklubb er verter for et lukket selskap i tidsrommet.Hafrsfjord Pistolklubb minner om at årsmøte for 2016 finner sted i National Oilwell Varco sin kantine i Lagerveien 12A på Forus på Torsdag 3. Mars klokka 18:00. Vi håper flest mulig har anledning til å ta turen og bidra til at dette blir et vellykket møte. Mye har skjedd i klubben vår i 2015 og mye er også på gang for 2016. 

Årsmøtet starter klokka 18:00 og vi antar at det vil vare til ca. klokka 21:30. Vi vil ta flere pauser underveis når det passer seg, deriblant en pause rundt 19:30 hvor det vil bli servert varmmat. I år vil vi også få besøk av representanter for Rogaland Skytterkrets.

Vel møtt!


På vegne av styret for Hafrsfjord Pistolklubb så ønsker jeg å takke alle medlemmer og samarbeidspartnere for året som vi er i ferd med å legge bak oss. Samtidig så ønsker vi også alle et fortreffelig nyttår. 

Vi åpner igjen for vanlig trening Mandag 4. Januar
Som mange av dere nok har fått med dere så holder vi nå på med å få lagt inn vann og avløp i Bjergsted Pistolbane. Arbeidene har fin fremdrift til tross for et virvar av ledninger og rør i bakken. Jarle Skretting i J. Skretting Maskin AS styrer gravemaskinen med stødig hånd, han hadde nok blitt en fantastisk skytter skulle han ønsket å ta opp den idretten.

Arbeidene vil vedvare noen dager til slik at det vil være begrenset adgang til skytehallen, spesielt på dagtid. Vi har en løpende vurdering på om vi må stenge for en kortere periode, men pr. nå så ser det greit ut som sagt med litt begrenset tilgang på dagtid.


Da kan vi endelig slippe jubelen løs og gå i gang med det som vi egentlig skal gjøre borte i hula vår i Bjergsted. Vi er klar (nok) med ventilasjonsanlegget og ellers, så på Mandag 19. Oktober så åpner vi som normalt altså klokka 17:30. Nye og gamle medlemmer ønskes herved velkommen.

I en liten periode videre så vil det fremdeles kun holdes åpent for organisert trening, det er visse sikkerhetsforanstaltninger som ikke er helt på plass enda samt litt instruksjoner som må lages til, men straks dette er på plass åpnes det for normal drift som vi er vant med.

Benytter også anledningen til å minne om parkeringsforbudet inne i Bjergstedparken, vi har ikke kommet videre i den saken og parkering er pr. idag ikke lovlig inne i parken med mindre en har handikap tillatelse på anvist plass. Parkeringsvaktene patruljerer ganske ofte, så for den som sitter på søkk og kav av penger og ønsker å bidra litt ekstra i kommunekassen så er det gode muligheter for det hvis en parkerer like utenfor hallen.

OBS OBS, byggegjerder i Bjergstedparken er nå fjernet fra utenfor hulen vår og det betyr at parkeringsvaktene er tilbake, noe undertegnede fikk erfare i kveld. Gul prislapp pålydende kr 500,- for ulovlig parkering. Stod helt inne i inngangspartiet inn mot hallen, men bot ble det likevel. Vi har fått info om at kommunen har instruert Stavanger Parkering om å være ekstra nøye i dette området slik at en kan forvente hyppige kontroller. Min bot ble utstedt klokka 21:09 så det er åpenbart at nå skal parkering inne i parken bort.

Vi har sendt søknad til Stavanger Kommune om dispensasjon fra forbudet for medlemmer og skyteledere for en drøy ukes tid siden, har ikke fått svar på denne enda, men dere er herved advart.


Styret i Hafrsfjord Pistolklubb har blitt kontaktet av noen enkeltmedlemmer som ved helsesjekk har fått konstatert forhøyede verdier av bly i blodet. Det er grunn til å tro at forhøyede verdier av bly i blodet har en sammenheng med langvarig opphold på skytebanen i Bjergsted og ellers generell høy skyteaktivitet noe som også medfører at personene ganske hyppig og over lengre tid eksponeres for blyholdige gasser ved skyting samt kontakt med bly når ammunisjon behandles.


Eksponering for bly og økte verdier av bly i blodbanene er ikke et ukjent fenomen innenfor skytesport, spesielt ved innendørs skyteanlegg. Se linken her for informasjon som er gitt av en annen pistolklubb: http://www.hopk.no/bli-medlem/hms/ - det anbefales at alle tar en titt inn på HMS siden her til Horten og Omegn Pistolklubb for litt mer inngående informasjon om blyforgiftning og tiltak.

 


I forbindelse med observasjonene som er gjort hos oss så har HPK innledet et samarbeid med lokale helsemyndigheter som innehar høy kompetanse på området. Det er også med umiddelbar virkning innført noen preventive tiltak. Disse innebærer blant annet at det presiseres at det er ulovlig å åpne døren mellom skytebane og oppholdsrom i den hensikt å lufte ut. Døren til skytebanen skal i størst mulig grad holdes igjen. Det blir også satt ut blå skoovertrekk (svenske vernesko) som skal benyttes når en er ute på banen og skyter. Dette for å forhindre at en drar med seg blyholdig støv under skoene inn i oppholdsrommet. Videre så legges det ut egnede støvmasker som vi på det sterkeste anbefaler blir brukt under skyting.

 


I et mellomlangsiktig perspektiv så er vi også i ferd med å oppgradere mekanisk ventilasjon i hallen. Flere av dere har antakeligvis fått med seg at det står 3 nye vifter innenfor dørene. To av disse skal benyttes for innblåsing av luft til skytehallen og en for utblåsning. Disse viftene har en samlet kapasitet på ca. 13 000 kubikkmeter luft/time. Vi vil i den grad det er mulig tilstrebe å få et ventilasjonsanlegg gitt i retningslinjene som Skytterforbundet har lagt til grunn, se link: http://www.skyting.no/loverogregler/Documents/brosjyre_ventilasjon.pdf. Som den observante leser vil se så forventes det at det oppgraderte ventilasjonsanlegget vil få en betydelig overkapasitet.

 


Grunnet de observasjonene av forhøyede blyverdier som vi har sett så vil klubben i samråd med lokale helsemyndigheter også på det sterkeste oppfordre alle medlemmer til å oppsøke sin lege for å få tatt en sjekk på blykonsentrasjonen i blodet. Dette gjøres ved å ta en blodprøve så det er en relativt enkel sak.

 


Ytterligere informasjon vil bli gitt så raskt som denne foreligger. Det forventes at det nye ventilasjonsanlegget vil installeres i løpet av sommerferien slik at vi er klar når høstsemesteret starter medio August 2015.

 

Skulle det være spørsmål omkring saken så ta gjerne kontakt med undertegnede.